NewsroomAktualności2023-05-15
Knowledge HUBBaza wiedzyUse casesWdrożenia

Zmniejszenie kosztów i zwiększanie efektywności w zakładzie Ferrero dzięki RFID

Jak zakład Ferrero w Belsku Dużym skutecznie nadzoruje odzież roboczą z użyciem technologii RFID

Odzież robocza w przemyśle spożywczym

Odzież robocza w przemyśle spożywczym spełniająca normy HACCP jest dla firm znaczącym kosztem. Zazwyczaj pranie i dbałość o serwis odzieży znajduje się po stronie pracodawcy, który udostępnia ją swoim pracownikom. Często jest tak, że pracownicy mają potrzebę zmieniać odzież nawet kilka razy dziennie, dlatego dostęp do czystych ubrań musi być zapewniony.

Rozwiązanie RFID szyte na miarę

Zakład Ferrero, w Belsku Dużym w Polsce, znanego na świecie włoskiego producenta słodyczy, trzeci co do wielkości zakład Grupy Ferrero zatrudniający prawie 3000 osób, zdecydował się na wdrożenie technologii RFID. Rozwiązanie wykorzystano do prawidłowego rozliczenia usługi pralniczej indywidualnej odzieży roboczej swoich pracowników, zapobiegania utracie odzieży, zlokalizowania odzieży, kontroli liczby cyklów prania czy uszkodzeń odzieży w celu monitorowania żywotności lub zapobiegania kradzieży w przypadku kurtek do pracy w obniżonej temperaturze. Posiadanie własnego rozwiązania RFID pozwoliło również na niezależność w stosunku do wyboru wykonawcy usług pralniczych.

Wdrożenie technologii RFID

W ramach rozwiązania opracowano indywidualną aplikację bazodanową, która została zintegrowana z systemem Ferrero do przyporządkowywania odzieży roboczej do pracownika. Technologia RFID UHF umożliwiła szybkie skanowanie odzieży wydawanej do pralni i szybką identyfikację po jej zwrocie z pralni.

Do fizycznej obsługi operacji wykorzystano nabiurkowe czytniki RFID (Nordic ID Sampo). Czytniki służą do początkowego przyporządkowania unikalnych tagów pralniczych do danej sztuki odzieży, i dalej do przyporządkowania danych sztuk odzieży (z unikalnym tagiem RFID) do danego pracownika w momencie wydania. Dodatkowo odzież jest indywidualnie oznakowana etykietami z imieniem i nazwiskiem pracownika.

Automatyzacja procesu pralniczego

Zabrudzone ubrania pracownicy wrzucają do pojemników, z których są odbierane przez wybraną pralnię. Wprowadzona jest zasada, że pracownik wybiera jedną z dwóch obsługujących firmę pralni, do której trafia jego ubranie. Dodaje to efekt konkurencyjności w zakresie jakości usługi prania. Zanim brudne pranie zostanie wydane kierowcy, sztuki zliczane są przez skanowanie terminalem RFID. Po procesie prania, czysta odzież również jest skanowana tym razem przez pralnię i wydana kierowcy. Oznakowanie odzieży ułatwia jej segregację po praniu w zakładzie i przyporządkowanie odpowiednio do pracownika. Należy podkreślić, że koncepcja wdrożenia nie narusza zasad RODO. Dane zasilające bazę danych przy poszczególnych operacjach dostarczają szczegółowych informacji o lokalizacji – zakład lub jedna z dwóch pralni. To pozwala na bieżącą kontrolę podstawy do wzajemnych rozliczeń finansowych z usługodawcą.

Dodatkowe korzyści

Wszystkie tagi RFID przed dostarczeniem do Ferrero są wstępnie programowane i zabezpieczane przed nieuprawnionym przeprogramowaniem. To standardowa procedura stosowana przez nas przy wdrożeniach, która zapewnia bezpieczeństwo rozwiązania.

Oznakowanie odzieży roboczej tagami pralniczymi RFID jest coraz powszechniejsze. Niestety najczęściej większymi beneficjentami tej technologii są bezpośrednio pralnie, które ją wykorzystują – a ich klienci muszą polegać na ich danych nie mając własnej dodatkowej kontroli.

Wdrożenie w Ferrero i posiadanie własnego systemu dało dodatkowe korzyści. Wyposażeni w terminale pracownicy mogą wykonywać inwentaryzacje magazynu odzieży i zajmuje im to kilka–kilkanaście minut zamiast wielu godzin czy dni.

W przypadku zagubienia, np pomylenia przy rozkładaniu do szafek, szybko można wyszukać zagubioną sztukę. Można też szybko sprawdzić czy dany pracownik ma na sobie swoje ubranie nawet jeśli jest ubrany wielowarstwowo.

System z powodzeniem działa od wielu lat, a RFID Zone sukcesywnie zapewnia jego bieżące wsparcie i rozwój w miarę pojawiania się nowych potrzeb.

Polish