Knowledge HUBBaza wiedzyBasicsPodstawyPossibilitiesMożliwościUse casesWdrożenia

RFID czy kody kreskowe

Zarówno chipy RFID, jak i kody kreskowe stanowią źródło informacji o produkcie, to jednak różnice pomiędzy obydwiema technologiami są ogromne. Technologia RFID oferuje znacznie większą niezawodność i funkcjonalność w porównaniu z technologią kodów kreskowych.

Jaką przewagę ma technologia RFID nad kodami kreskowymi:

  • większa szybkość obsługi odczytu – znaczniki RFID nie muszą znajdować się na linii wzroku, aby mogły być odczytane, można je zatem odczytać bez przesuwania towarów w pobliże czytników, gdyż zasięg ich odczytu jest większy, a wiele znaczników może być odczytywanych jednocześnie – np. wszystkie znaczniki z produktów na danej palecie;
  • zwiększona ilość informacji o produktach – kod kreskowy to ograniczona i statyczna informacja o produkcie, znaczniki RFID natomiast mają kod EPC połączony z bazą danych, zatem ilość informacji ogranicza tylko pojemność bazy, a dane można zmieniać dynamicznie, ponieważ firma może je na bieżąco aktualizować w systemie informatycznym;
  • możliwość wykorzystywania tych samych znaczników RFID w całym łańcuchu dostaw. W przypadku kodów kreskowych zdarza się, że informacja na nich zawarta nie jest wykorzystywana przez kolejne ogniwo łańcucha, gdyż kod kreskowy ma inny standard lub jest nieczytelny. Kod EPC stanowi powszechnie uznany standard, więc znaczniki RFID mogą być wykorzystywane w całym łańcuchu dostaw;
  • większe bezpieczeństwo informacji – kod kreskowy może odczytać każdy, a dostęp do znacznika RFID można ograniczyć hasłem znanym tylko grupie odbiorców z przyznanym dostępem. Kod EPC identyfikuje osobno każdą sztukę produktu, jest więc trudniejszy do podrobienia niż kody kreskowe;
  • możliwość wykorzystania w skrajnych warunkach – temperatura, wilgotność. Znaczniki RFID mogą być wyposażone w dodatkowe sensory do śledzenia parametrów otoczenia;
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania znaczników po uprzednim przeprogramowaniu.

Wszystkie te korzyści przemawiają za zastąpieniem kodów kreskowych znacznikami RFID, choć istnieje wiele zastosowań, gdzie kody kreskowe nadal sprawdzą się bardzo dobrze. Są to te wszystkie aplikacje, którym wystarcza niewielki zasięg odczytu, pojedyncze skanowanie produktu, gdzie dane nie potrzebują zabezpieczenia, a identyfikatory nie muszą być wielokrotnie wykorzystywane.

Źródło: https://www.rfidarena.com/

Polish