Knowledge HUBBaza wiedzyBasicsPodstawyPossibilitiesMożliwościUse casesWdrożenia

Medycyna

Identyfikacja pacjentów, lokalizowanie urządzeń medycznych, kontrola pościeli, nadzór narzędzi chirurgicznych, kontrola leków mogą być obsłużone z użyciem RFID w szpitalu.

Szpital jest szczególnym przedsiębiorstwem, które z jednej strony powinno wykazać się efektywnością finansową swoich działań, jednak jest także, a może przede wszystkim, instytucją społeczną, której „produktem” jest zdrowie i życie ludzkie nieprzeliczalne na pieniądze.

Dlatego też poza analizą finansową konieczna jest także ocena efektywności szpitala w aspekcie społecznym. Obydwa wymienione aspekty działalności szpitala mogą być doskonale wspierane przez technologię RFID.

Technologia RFID może poprawić opiekę nad pacjentami, ich komfort życia i bezpieczeństwo, a jednocześnie znacznie poprawić sposób zarządzania składnikami majątku szpitalnego.

Kontrola nad narzędziami/instrumentami chirurgicznymi

Poprawne skompletowanie zestawu narzędzi potrzebnych do konkretnej operacji, pilnowanie narzędzi na sali operacyjnej, nadzorowanie czasu życia instrumentów i kwestii związanych z ich czyszczeniem, konserwacją i sterylizacją;

Identyfikacja pacjentów, śledzenie ruchu pacjentów

Pacjent wyposażony w bransoletkę RFID może być łatwo identyfikowany, a jego przemieszczanie się pomiędzy punktami kontrolnymi RFID jest automatycznie monitorowane, dając wiedzę o aktualnej lokalizacji. Wiedza o rzeczywistej lokalizacji pacjenta, np. w danym pokoju zabiegowym czy na określonym badaniu, może pomóc w efektywniejszym planowaniu wykorzystania urządzeń, personelu, pozwala na automatyczną dokumentację zabiegów, którym był poddawany pacjent;

Kontrola urządzeń medycznych

Zredukowanie ilości czasu, który pracownicy spędzają na poszukiwaniu urządzeń, automatyczne alarmowanie, jeśli chodzi o serwisowanie, naprawy i wymianę sprzętu i urządzeń;

Kontrola bielizny szpitalnej wysyłanej do pralni

Odczytywanie tagów RFID, którymi oznakowana jest bielizna szpitalna przed wysłaniem do pralni i po powrocie, umożliwia szybszą, automatyczną kontrolę jej ilości. Wiadomo, ile kompletów powinno wrócić, wiadomo, ile podlega rozliczeniu, możliwa jest też szybka kontrola stanów;

Kontrola zapasów krwi

Kontrola otrzymanych zamówień na krew, do sprawdzenia, czy dany pacjent otrzymuje właściwą krew;

Poprawienia komfortu życia pacjentów

np. pieluchy z RFID;

Zarządzanie magazynem leków szpitalnych

Automatyczna kontrola stanów, ograniczenie czasu pracy spędzanej na uzupełnianiu leków, na sprawdzaniu daty przydatności do użycia, oszczędności dzięki mniejszym zapasom, dokładna wiedza o stanach, raporty, których leków używa się najczęściej, a których wcale, sprawniejszy procesy identyfikacji leków wycofanych z obrotu.

Polish