Knowledge HUBBaza wiedzyBasicsPodstawyPossibilitiesMożliwościUse casesWdrożenia

Logistyka i magazyny

Automatyczna identyfikacja w logistyce z użyciem technologii radiowej zapewnia ogromny skok w skuteczności działania, szybkości pracy, poziomu kontroli. Podstawy teoretyczne rozwiązań są szeroko opisywane na wielu stronach internetowych poświęconym RFID w logistyce.

Na RFID.zone postanowiliśmy przybliżyć praktyczne aspekty poszczególnych elementów procesów logistycznych i miejsca jakie system RFID w logistyce może odegrać. Przedstawione poniżej przykładowe scenariusze są tylko wycinkiem szerokich możliwości jakie może odegrać automatyczna identyfikacja w systemach logistycznych. Z uwagi na potencjalną dużą ilość oznakowanych obiektów i szybki zwrot z inwestycji, skupimy się na RFID w magazynie.

Scenariusz 1

Identyfikacja pojazdu na wjeździe, kontrola właściwego podstawienia pod rampę

W logistyce wszystkim zawsze się spieszy. Sprawne przygotowanie rozładunku pozwala kierowcom efektywnie pracować.

System RFID – system parkingowy dalekiego zasięgu – w postaci czytnika RFID z wbudowana anteną identyfikuje samochód na podstawie etykiety RFID nalepionej na szybie.

Dane trafiają do systemu, który zwrotnie wyświetla na tablicy informacyjnej numer bramy pod którą ma się podstawić samochód. W przypadku konieczności oczekiwania wyświetla się P – parking.

Samochód tyłem podjeżdża do rampy. Tag RFID umieszczony na drzwiach samochodu jest odczytywany przez jedną z anten rampy rozładunkowej. Następuje potwierdzenie prawidłowo wykonanej operacji wraz z zasygnalizowaniem zielonym światłem.

Scenariusz 2

Rozładunek towaru – RFID w Logistyce nabiera tempa

Ładunek pojazdu stanowią palety z towarem. Każda paleta z towarem jest oznakowana etykietą logistyczną w wbudowanym tagiem RFID. Tag RFID jednoznacznie identyfikuje paletę. W świetle bramy rozładunkowej zainstalowana jest bramka RFID, które odczytuje radiowo, automatycznie,  numery palety i przekazuje te informacje do systemu nadrzędnego. Tylko kilka palet jest rozładowywanych w ciagu minuty i zwykle wiadomo, z której strony jest umieszczona jest etykieta. Taki układ obsłuży bramka RFID zbudowana z jednej lub dwóch anten. Anteny mogą być mieszczone z jednej strony bramy albo nad nią.

Scenariusz 3

Rozładunek – identyfikacja środków transportu, palet, ludzi

Dodatkowo bramka może jednocześnie identyfikować pracowników i np wózki widłowe biorące udział w rozładunku. Wystarczy jeśli pracownicy będą posiadali ze sobą karty RFID UHF a wózki będą oznakowane tagami RFID.

W tym obszarze logistyki, dzięki radiowej identyfikacji uzyskujemy informacje między innymi o tym:

  • jaki towar został rozładowany,
  • o precyzyjnym czasie rozładunku,
  • kto rozładowywał,
  • z jakich środków transportu korzystał.

W przypadku korzystania z oznakowanych etykietami czy tagami RFID samych palet (nie ładunku) czy to drewnianych, czy plastikowych one także są identyfikowane. Pozwala to na precyzyjne rejestrowanie obrotu paletami. Dla opisywanego scenariusza odznaczanie w systemie wejścia palet do magazynu.

Scenariusz 4

RFID w magazynie i magazynowanie palet

Wózek widłowy wyposażony w czytnik RFID i anteny identyfikuje każdą paletę oznakowaną etykietą RFID, którą zabiera ze strefy przyjęć towaru. Nie jest potrzebny skaner kodów kreskowych. Z technologią  radiowej identyfikacji wszystko się dzieje automatycznie. Odstawienie palety na regał w magazynie wysokiego składowania, gdzie miejsce paletowe oznakowane jest także tagiem, jest od razu odnotowane w systemie. Nie ginie żadna paleta z towarem. Procesy umieszczania palet na regałach mogą przyspieszyć nawet do 20%, a ilość „zagubionych” palet spada do zera.

Podobną funkcjonalność można osiągnąć gdy palety są odstawiane bezpośrednio na posadzce.

Tagi RFID wbudowane w podłogę wyznaczają dokładne miejsca czy strefy odłożenia palety.

Rozwiązanie z oznakowanymi tagiem RFID lokalizacjami  i automatycznym rejestrowaniu miejsca składowania,  sprawdzi się zarówno w gęsto zabudowanej przestrzeni magazynu jak i na otwartych placach o powierzchniach kilku, czy kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych.

Scenariusz 5

Automatyczna identyfikacja w logistyce czyli GPS w magazynie – lokalizowanie wózków

Systemy GPS nie radzą sobie z dokładnym wyznaczaniem pozycji wózka widłowego w zamkniętej przestrzeni magazynu. Radiowa identyfikacja z użyciem RFID UHF podoła temu zadaniu znakomicie. Dokładne określanie pozycji wózka może odbywać się na dwa różne sposoby.

Jeśli wózek jest wyposażony w czytnik RFID jego anteny mogą odczytywać tagi lokalizacyjne. Czyli tagi umieszczone na ścianach, konstrukcji regałów, w podłodze itp. Stała pozycja taga RFID jest zapisywana w bazie danych, w oprogramowaniu. Wózek przejeżdżając obok taga odczytuje go i rejestruje pozycję. Taki sposób realizacji umożliwia nadzorowanie pozycji wózka nawet z dokładnością do kilkunastu centymetrów.

Odwróćmy  konfigurację, tzn czytnik RFID, a raczej jego anteny  umieśćmy w określonych pozycjach magazynu, a tagami RFID oznakujmy wózek. Wtedy przejeżdżający wózek będzie automatycznie identyfikowany a dane trafia do systemu.

Znana pozycja wózka może służyć np. :

  • do monitorowania stanu realizacji zadań,
  • zoptymalizowanego przydzielania kolejnych zadań do wykonania,
  • ostrzegania pracujących osób o nadjeżdżającym wózku,
  • otwierania bram załadunkowych, czy oddzielających poszczególne strefy magazynu,
  • wymuszenia spowolnienia  jazdy wózka w określonych strefach,
  • czy zdalnej kontroli jego prędkości.

Scenariusz 6

RFID w logistyce - Inwentaryzacja i kontrola stanów i położenia palet. RFID w magazynie

Identyfikację składowanych palet oznakowanych etykietami RFID, a co za tym idzie ich kontrolę ilościową, można przeprowadzić na kilka sposobów:

Sposób 1.

Z użyciem ręcznego terminala RFID UHF. Przechodząc między paletami z uruchomionym odczytem skanujemy palety bez konieczności kontaktu wzrokowego z etykietą. Prędkość skanowania determinuje głownie prędkość przemieszczania się pracownika po magazynie. Dla przykładu, z jednego z rzeczywistych naszych wdrożeń, trzy osobowy zespół wyposażony w terminale RFID, inwentaryzuje w przeciągu mniej niż 1,5 godziny magazyn z 6000 palet

Sposób 2.

Z użyciem czytnika RFID zamocowanego na wózku widłowym. Identyfikacja jest jeszcze szybsza z uwagi na większą moc radiową (w porównaniu do ręcznego terminala), większą ilość anten, dodatkowo skierowanych jednocześnie w obie strony alejki  między regałami  i zwiększoną prędkością poruszania się. Wymienione wyżej ilość palet można zinwentaryzować w mniej niż 15 minut.

Sposób 3.

System anten RFID rozmieszczonych na stałe w magazynie, np. nad regałami paletowymi, wzdłuż alejek, pozwoli na inwentaryzację w czasie rzeczywistym. W zależności od sposobu realizacji mogą to być systemy automatycznej identyfikacji dostarczające danych w przeciągu kilkunastu sekund bądź kilku minut. Cała operacja wykonywana jest bez udziału pracowników.

Wszystkie wymienione systemy dostarczają także informację o położeniu palety. Pierwsze dwa na podstawie oznakowanych tagami RFID lokalizacji. Tagi lokalizacyjne odczytywane są w tym samym momencie co palety. Trzeci opisany system – podaje lokalizację na podstawie wiedzy, gdzie jest zainstalowana antena RFID dokonująca odczytu.

Polish