Knowledge HUBBaza wiedzyBasicsPodstawyPossibilitiesMożliwościUse casesWdrożenia

Łańcuchy dostaw i produkcja

Kwestią szczególnie istotną w procesie produkcyjnym jest możliwość identyfikacji obiektów biorących udział w procesie produkcyjnym. Identyfikacja powinna być rzetelna i automatyczna, aby zwiększyć kontrolę nad procesami produkcyjnymi i zmniejszyć nakład pracy.

Specyficzne warunki produkcyjne – wysokie zapylenie, wysokie temperatury, obecność różnych substancji chemicznych, płynów – powodują, że kody kreskowe często nie nadają się do zastosowania w obszarze produkcyjnym.

Technologia RFID umożliwia zastosowanie trwałych znaczników

  • odpornych na warunki środowiskowe i wysokie temperatury
  • odczytywanych z odległości nawet do 20 metrów w dużych ilościach i w tym samym czasie

Tagi RFID to doskonałe narzędzie umożliwiające identyfikację nawet w trudnych warunkach.

Automatyczna identyfikacja przy użyciu technologii RFID jest możliwa dzięki oznakowaniu każdego obiektu tagiem RFID, który ma zaprogramowany unikalny numer. Rozpoznawać i śledzić można zarówno obiekty wytwarzane w procesie produkcyjnym, jak i komponenty wchodzące w skład wytwarzanego produktu. Można także identyfikować narzędzia, maszyny i ich komponenty, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym.

Identyfikacja obiektu w procesie produkcyjnym umożliwia śledzenie i dokumentowanie każdego ruchu obiektu w procesie, co jest szczególnie istotne, gdy produkty są podobne, ale nie identyczne (np. Volvo – różne opcje personalizacji pojazdu), a także gdy potrzebna jest pewność, że produkt przeszedł przez określone etapy produkcyjne w określonej kolejności i został skontrolowany na wszystkich tych etapach (Audi – śledzenie nowo wyprodukowanych pojazdów w trakcie końcowych czynności montażowych i kontrolnych).

Identyfikacja produktu w procesie produkcyjnym pozwala także na automatyzację czynności na danym etapie produkcyjnym – np. odczyt znacznika z produktu może spowodować automatyczne przestawienie się maszyny tnącej tak, aby wycinała określony wzór przypisany do produktu (automatyzacja produkcji w fabryce drzwi).

Automatyczna identyfikacja narzędzi, urządzeń i pojemników wykorzystywanych w procesie produkcyjnym umożliwia ich łatwiejszą lokalizację, co poprawia gospodarowanie zasobami firmy i zwiększa produktywność – pracownik nie musi szukać potrzebnego narzędzia, urządzenia, a może skupić się na zadaniu.

Lepsza widzialność pozwala na efektywniejsze planowanie procesu produkcyjnego z uwzględnieniem dostępności potrzebnych w nim urządzeń. Szybka identyfikacja urządzeń zapobiega błędnemu przypisaniu narzędzi i urządzeń do procesu produkcyjnego nawet, jeśli wyglądają podobnie. Możliwa jest także analiza częstotliwości używania danego urządzenia, narzędzia, efektywniejsza kontrola nad jego serwisowaniem (np. śledzenie urządzeń w czasie produkcji, kontrola metalowych zbiorników AB Foods).

Identyfikacja komponentów wchodzących w skład produkowanego obiektu zapewnia optymalny ich przepływ (automatyzacja przyjęć i wydań z magazynu firmy na linię produkcyjną), obniża koszty pracy związane z zarządzaniem gospodarką materiałową i uzupełnianiem zapasów (brak konieczności ręcznego sprawdzania co i w jakiej ilości zostało zużyte, a co jest w magazynie), umożliwia terminowe uzupełnianie materiałów używanych przy produkcji, lepsze planowanie procesu produkcyjnego (dokładna wiedza o posiadanych zapasach).

Identyfikacja w tych wszystkich płaszczyznach znacznie zwiększa efektywność procesu produkcyjnego i obniża koszty pracy dzięki redukcji procesów manualnych takich jak: liczenie, sprawdzanie, szukanie, zmienianie ustawień maszyny.

Polish