Knowledge HUBBaza wiedzyBasicsPodstawyPossibilitiesMożliwościUse casesWdrożenia

Biblioteki i archiwa

Technologia RFID jest używana przez biblioteki już od kilkunastu lat. Oznakowanie każdej książki etykietą RFID, zawierającą w swej pamięci unikalny, elektroniczny numer odczytywany drogą radiową, umożliwia jej indywidualną identyfikację.

Unikalny numer etykiety jest powiązany z informacjami o danej oznakowanej książce, zawartymi w bazie danych, np. tytuł, autor, rok wydania, historia wypożyczeń. Każdorazowy odczyt etykiety umożliwia dostęp do tych informacji na ekranie terminala ręcznego RFID lub komputera. Odczyt etykiety może nastąpić przy użyciu terminala ręcznego, czytnika biurkowego bądź czytników i anten RFID zabudowanych w formę bramki.

Standardowo w skład systemu bibliotecznego opartego na technologii RFID wchodzą:

  • Etykiety RFID do znakowania książek
  • Bramki zabezpieczające
  • Stanowisko samoobsługowe wypożyczeń
  • Stanowisko zwrotów, tzw. wrzutnia – może być wewnętrzna lub zewnętrza i działać poza godzinami funkcjonowania biblioteki
  • Terminal mobilny RFID do kontroli stanów
  • Stanowisko bibliotekarza do obsługi wypożyczeń, zwrotów, programowania etykiet RFID.

Wdrożenie systemu RFID pozwala znacznie skrócić czas oczekiwania na daną książkę przez czytelnika, głównie dzięki samoobsługowemu stanowisku do wypożyczeń oraz wrzutni do samodzielnych zwrotów książek, ale także dzięki temu, że pracownik na stanowisku do obsługi wypożyczeń i zwrotów może skanować wiele książek jednocześnie, co skraca czas obsługi.

Technologia RFID, dzięki szybkości i dokładności kontroli stanów książek przy pomocy mobilnego terminalu, daje możliwość efektywniejszego zarządzania zasobami i pracą bibliotekarzy. To wszystko zaś skutkuje zwiększeniem jakości obsługi czytelnika.

Dodatkowo zainstalowane bramki RFID alarmują pracowników w przypadku próby nieuprawnionego wyniesienia książki z biblioteki. Pracownicy nie tylko są alarmowani o próbie wyniesienia, ale od razu otrzymują informację, która to książka, co ułatwia zadanie pracownikowi ochrony.

Biblioteka z systemem RFID to efektywniej zarządzana placówka, łatwiejsze wykonywanie procesów dla personelu bibliotecznego i miejsce bardziej przyjazne dla czytelnika.

Polish